Help
Results must:
*MISSING[LBL_SEARCH_OPTIONS]*

Pick start and end date Date:
From:   
  
To:   
Edebiyat Tarihi - edebiyattarihi.com There are 0 replies:
Edebiyat Tarihi - edebiyattarihi.com Original post: Tue 1/11/2022 at 7:18 AM
Edebiyat tarihi, bir ulusun çağlar boyunca meydana getirdiği ebebî eserleri inceleyerek, düşünceler ve duyguda izlediği yolu, geçirdiği evreleri bize tanıtır. Bu bakımdan uygarlık tarihinin önemli bir koludur. edebiyat tarihi tarihinin dayanağı, edebi eserlerle yaratıcı kişilerdir. Edebiyat tarihi, bir ulusun çağlar boyunca meydana getirdiği ebebi eserleri inceleyerek, düşünceler ve duyguda izlediği yolu, geçirdiği evreleri bize tanıtır.

55 words - excluding quoted text
Original Post New